Γενικές Πληροφορίες

Το "Κανάλι 30" είναι το δεκαπενθήμερο ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Κοινότητας του Λουξεμβούργου και αποστέλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εγγεγραμένους χρήστες. Η ομάδα εργασίας “Κανάλι 30” (από τον διεθνή τηλεφωνικό κωδικό της Ελλάδας) έχει ως σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των Ελλήνων του Λουξεμβούργου στον τομέα της ενημέρωσης, διασφαλίζοντας σταθερή και συνεχή ενημέρωση αξιοποιώντας τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας "Κανάλι 30" βρίσκεται εδώ


Εγγραφή

Για την εγγραφή σας συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα τα στοιχείας σας και πατήστε Αποστολή. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο να διαβάζετε το ενημερωτικό δελτίο μέσω του email client που χρησιμοποιείται μπορείτε να δείτε την web-based έκδοση του πατώντας το αντιστοιχο link πάνω στο email ή να το επιλέξετε στην δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας κάτω από την επικεφαλίδα Αρχείο Δελτίων.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα και δεν μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό μας δελτίο στο Inbox σας βεβαιωθείτε πρώτα ότι το δελτίο δεν αποθηκεύεται αυτόματα σε κάποιο άλλο κατάλογο (Junk ή Promotions). Δείτε ένα παράδειγμα εδώ.

Εναλλακτικά αν προτιμάτε την χρήση RSS μπορείτε να προσθέσετε το δελτίο μας στον RSS client της επιλογής σας πατώντας εδώ.


Φόρμα ΕγγραφήςΑρχείο Δελτίων

Προσθήκη RSS

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ανακοίνωση χρειάζεται να προστεθεί στο ενημερωτικό δελτίο ή για την αποστολή έκτακτου ενημερωτικού δελτίου επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μας email στον ακόλουθο λογαριασμό. Όλες οι ανακοινώσεις για το τακτικό ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να έχουν σταλεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την αποστολή του.