Η Ελληνική Κοινότητα Λουξεμβούργου ιδρύθηκε το 1975 και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο περί ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται για θητεία 2 ετών. Το Δ.Σ. εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των τακτικών μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.


Στοιχεία Ίδρυσης

  •  Εγγραφή: Αίτηση Μέλους
  •  IBAN: LU48 0025 1026 6810 0000
  •  SWIFT/BIC: BILLLULL
  • Α.Μ. Νομικών Προσώπων: 1975610095
  • Α.Μ. Εταιρειών: RCS Luxembourg F5406

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Communauté hellénique de Luxembourg asbl
  • B.P. 2316, L-1023 Luxembourg
  •  info@ekl.lu
  • +352 2020 2163
  • +352 2020 2173

Διοικητικό Συμβούλιο

Ελένη Φωτεινέα Πρόεδρος

Αλέξιος-Διονύσιος Διακογιάννης Υπεύθυνος Ενημέρωσης

Ιωάννης Θεοδωρίδης Υπεύθυνος εκδηλώσεων

Παναγιώτης Πάντος Έφορος Υλικού