Επείγουσα Ενημέρωση  06 Μαϊου 2014
  • Ελληνική Κοινότητα Λουξεμβούργου
 Ελληνική Κοινότητα Λουξεμβούργου

Σας γνωστοποιούμε ότι λόγω ελλείψεως απαρτίας, η εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου μετατίθεται την Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014 και ώρα 19:00, στην αίθουσα πάνω από την παλιά εκκλησία (3 rue de Pulvermühl, L-2356 Luxembourg). Στην συνέλευση τα τακτικά µέλη µπορούν να εκπροσωπηθούν µε εξουσιοδότηση (µέχρι 3 εξουσιοδοτήσεις ανά εξουσιοδοτούµενο µέλος). Αιτήσεις υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στις εκλογές των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην Γραμματέα της Κοινότητας, Πένυ Κατσόρχη, µέχρι την ηµέρα της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και ανακοινώνονται σ’αυτήν.

 

 
Past Issues www.ekl.lu Facebook Email
Ελληνική Κοινότητα Λουξεμβούργου - Communauté hellénique de Luxembourg asbl
BP 2316, L-1023 Luxembourg - Email: info@ekl.lu - Tel: +352 2020 2163 - Fax: +352 2020 2173
Ενισχύσεις / Συνεισφορές Μελών: IBAN: LU48 0025 1026 6810 0000 (DEXIA-BIL)

Αυτό το email εστάλη γιατί έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου

Αν έχετε προβλήματα με τον email client μπορείτε να δείτε την web version του δελτίου εδώ

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον το ενημερωτικό μας δελτίο πατήστε εδώ